Hj. Andi Dadjeng, SE

Staf Ahli Contact
  • Get Connect:

Biodata Lengkap

Nama                   : Hj. ANDI DADJENG, SE

Jabatan                   : STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN, SUMBER DAYA MANUSIA DAN KERJASAMA 

NIP                          : 19660117 199103 2 005

Tempat/Tgl Lahir   : Kolaka, 17 Januari 1966

Agama                     : Islam

Pendidikan Terakhir  : S1 

Pangkat/ Golongan  : Pembina TK.I, IV/b